Menu

Wyszukiwanie

Sakrament Chrztu Świętego.

 


 

Chrzest jako pierwszy sakrament przyjmowany przez człowieka jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i darem Boga dla człowieka. Dzięki chrzcielnemu obmyciu wodą człowiek zostaje uwolniony od skutków grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych popełnionych przed chrztem i otrzymuje dar nowego życia, dar bycia dzieckiem Bożym. Dlatego chrzest jest sakramentem niepowtarzalnym; i wyciska niezatarte duchowe znamię. Ochrzczony należy odtąd do Chrystusa, nazywa się chrześcijaninem i będzie nim już zawsze, nawet wtedy, gdy przez; ciężki odłączy się od Niego.

Przez sakrament chrztu następuje również włączenie do wspólnoty Kościoła jako ludu Bożego Nowego Przymierza. Wszyscy ochrzczeni są członkami Ciała Chrystusa. Chrzest jest więc podstawą jedności wszystkich chrześcijan należących do różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, niezależnie od istniejących między nimi różnic doktrynalnych. Kościół katolicki uznaje za ważny chrzest udzielany w Kościołach: prawosławnym, anglikańskim, w Kościołach reformowanych i starokatolickim. Dotyczy to również chrztu udzielanego przez baptystów, metodystów, adwentystów dnia siódmego. Natomiast chrztu udzielanego przez świadków Jehowy nie uznaje za ważny. Chrztu udziela się tylko raz w życiu.

Włączenie we wspólnotę Kościoła powszechnego dokonuje przyjęcie nowo ochrzczonych do miejscowej wspólnoty Kościoła zgromadzonej na liturgii (zwykle w kościele parafialnym); dlatego chrztu udziela się najczęściej podczas niedzielnej Eucharystii. Przy chrzcie niemowląt stanowi ona widzialny znak Kościoła, w którego wierze otrzymują one chrzest. Dorośli przyjmują na siebie obowiązek wychowania dziecka w wierze. Rodzicom dziecka przykładem własnego życia mają pomagać rodzice chrzestni. Mogą nimi być osoby, które ukończyły 16 rok życia i same przyjęły sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, bierzmowanie i Komunię Świętą oraz prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym. W razie śmierci rodziców to oni moralnie winni wychowywać dziecko.

Chrztu świętego udziela się wodą naturalną i czystą (materia chrztu). Szafarzem tym, który udziela chrztu jest biskup, kapłan lub diakon. W sytuacjach nadzwyczajnych może ochrzcić każdy człowiek, nawet niewierzący, byle tylko miał taką intencję i wykonał przewidziane czynności. Chrzci się polewając głowę wodą lub trzy razy zanurzając w wodzie i wypowiadając formułę chrztu: „ Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.


 

 

Liturgia sakramentu chrztu.

1. Obrzędy przyjęcia dzieci (przy drzwiach kościoła) obejmują: powitanie rodziców i chrzestnych, pytanie o imię i motywy prośby o chrzest, przypomnienie rodzicom i chrzestnym obowiązku chrześcijańskiego wychowania ochrzczonych dzieci, naznaczenie czoła znakiem krzyża przez szafarza, rodziców i chrzestnych - oznacza ono włączenie do wspólnoty Kościoła i procesja na miejsce liturgii słowa.

2.Liturgia słowa Bożego zawiera czytania biblijne, homilię i modlitwę wiernych zakończoną wezwaniem do świętych.

Modlitwa egzorcyzmu zawiera prośbę, aby Bóg uwolnił dzieci od grzechu pierworodnego i uczynił je świątynia i mieszkaniem Ducha Świętego. Włożenie ręki na głowę oznacza przyjęcie pod opiekę Kościoła.

3. Liturgia sakramentu rozpoczyna się przy chrzcielnicy od poświęcenia wody lub modlitwy dziękczynnej nad wodą już poświęconą. Następnie rodzice i chrzestni wyrzekają się zła i wyznają wiarę, którą potwierdza całe zgromadzenie, po czym udziela się chrztu.

4. Obrzędy wyjaśniające: na szczycie głowy namaszcza się ochrzczone dzieci olejem świętego krzyżma na znak włączenia do ludu Bożego oraz uczestnictwa w godności Chrystusa - Kapłana, Proroka i Króla. Włożenie białej szaty oznacza nowe życie i przyobleczenie się w Chrystusa. Przekazanie światła od paschału przypomina, że ochrzczony ma promieniować światłem pochodzącym od Chrystusa i postępować jak „dzieci światłości" (por. Ef 5,8-9), trwając w wierze i gotowości na spotkanie przychodzącego Pana.

5. Zakończenie obrzędu ma miejsce przy ołtarzu na znak, że chrzest prowadzi do Eucharystii jako Ofiary i pokarmu, dzięki któremu nowe życie będzie nieustannie wzrastać i rozwijać. Wszyscy obecni modlą się następnie słowami Modlitwy Pańskiej, po czym rodzice, chrzestni i wszyscy zgromadzeni otrzymują uroczyste błogosławieństwo.

Liturgia wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych. Nawiązując do istniejącej w starożytnym Kościele instytucji katechumenatu, chrzest dorosłych poprzedza bogate w treść i rozłożone w czasie obrzędy liturgiczne związane z okresem formacji doktrynalnej, moralnej i liturgicznej, która powinna poprzedzać przyjęcie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Katechumenat dorosłych trwa zwykle kilka lat.

 

W naszej parafii chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz.11.00 i w III sobotę miesiąca na Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 (zimą o 17.30). Istnieje możliwość chrztu w kościołach filialnych oraz w innym terminie z ważnych przyczyn.

 

Do chrztu potrzebny jest akt urodzenia dziecka z USC.

 

Msze Święte

Niedziele i Uroczystości


KRASICZYN

godz. 8.00, 11.00, 17.00

KORYTNIKI

godz. 9.30

MIELNÓW

godz. 9.30

CHOŁOWICE

godz. 8.30

 

Dni powszednie


KRASICZYN

godz. 17.30

KORYTNIKI

piątek godz. 17.00

MIELNÓW

piatek godz. 16.00

CHOŁOWICE

piątek godz. 16.00

Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna codziennie w godzinach: 18.30 - 19.00


W sprawach związanych z pogrzebem - w każdej chwili.

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jerzego, męczennika albo wspomnienie św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika

Licznik

Liczba wyświetleń:
2969024